Over ons

Kamer van Vastgoed Experten.

De vereniging heeft tot doel: de studie, de bescherming, de ontwikkeling en de promotie van de gemeenschappelijke beroepsbelangen van haar leden-vastgoedexperts, alsmede de bevordering en instandhouding van hun specifieke vakdeskundigheid, deontologische integriteit en onafhankelijkheid.

Onze raad van bestuur.

Art. 20.1 van de Statuten : De vereniging wordt bestuurd door een Raad van Bestuur samengesteld uit minimum vijf Bestuurders.
Art. 20.2 : De Bestuurders worden gekozen onder de effectieve leden van de vereniging en hun aantal moet in elk geval steeds lager zijn dan het totaal aantal effectieve leden”
Art. 24.1 : De Raad van Bestuur kiest onder de bestuursleden een Voorzitter, een Ondervoorzitter, en een Secretaris-Rekenplichtige, die samen het Centraal Bestuursbureau van de vereniging vormen.

Neem contact met ons op via e-mail: info@kavex.be

Met dit invulformulier kan u direct een vraag stellen via ons secretariaat.