Secretariaat

Secretariaat

Beëdigd en geaccrediteerd vastgoedexpert

Erkend schatter-expert
(VLABEL 005193754862)

Stedenbouwkundige

Energiedeskundige
(EP09147)

Gerechtsdeskundige
(EXP2100452)

Martens Consulting bv
Schoonhoudtstraat 22
9111 BELSELE

Tel. : 03-289.45.02
GSM : 0495-273.389
E-mail: info@kavex.be