Marc Roels A.M.

Marc Roels A.M.

Informatie


Categorieën

  • Beëdigd Register Expert Bedrijfsmatig Vastgoed
  • Beëdigd Register Expert Commercieel Vastgoed
  • Beëdigd Register Expert Residentieel Vastgoed
  • Beheer van onroerende goederen
  • Effectieve bestuursleden
  • Leden lijst
  • Rentmeester
  • Schatting van onroerende goederen
  • Vruchtgebruik - Pacht - Naakte eigendom - Opstal